BED Takipte BED Gündemi BED Ekibi BED İşleri BED'e Giden Yol
link link
Apr 05

‘’Markanız Pazar Lideri mi oldu? Ya sonra?’’ başlıklı konuşmasıyla
Eser Hakim’de 13. Liderlik Zirvesi’nde!

CenvPvgXEAAiA4X

Ayrıntılı bilgi;
www.liderlikzirvesi.net